Sul, 14 Gorffennaf 2019

Meic Stevens / Patrick Rimes / Cerys Eless / Gwydion / Gwenno Fôn

Hyd at 14 Gorffennaf 2019, 17:30

Prynhawn o gerddoriaeth hamddenol yn Neuadd y Farchnad gyda’r gantores ifanc lleol, Gwenno Fôn, Gwydion Outram sydd fel arfer yn bysgio ar Stryd y Plas ond yn camu i’r llwyfan heddiw, Cerys Eless, talent ifanc disglair o Landudno, Patrick Rimes a’i ddoniau unigryw a chofiadwy, a’r bytholwyrdd Meic Stevens yn cloi gyda’r hen ffefrynnau.