Gwener, 15 Hydref 2021 – Sadwrn, 16 Hydref 2021

Gŵyl UMCB – Elis Derby, Yr Eira, Alffa, Y Cledrau, 3 Hwr Doeth, Mali Hâf, Kim Hon + mwy

Hyd at 16 Hydref 2021, 23:15
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor yn cyflwyno GŴYL UMCB
Gŵyl i ddathlu Wythnos Shwmae Su’mae gyda Bandiau ac Artistiaid ifanc a lleol yn llenwi strydoedd Bangor â’i miwsig.

Nos Wener

Glôb 6:30yh
Tesni Hughes
Io Rees
Paddys
Dafydd Hedd
Cai
Orinj
Academi
Elis Derby
Dienw

Nos Sadwrn

Pontio
Yr Eira
Alffa
Y Cledrau
3 Hwr Doeth
Mali Hâf
Kim Hon
18+