Cyfrannu i’r Selar

Mae’r Selar yn awyddus iawn i glywed gan bobl sy’n awyddus i gyfrannu i’r cylchgrawn neu i’r wefan.

Rydym yn fach iawn o’r cyfleoedd rydym wedi cynnig i awduron newydd dros y blynyddoedd, ac mae llawer o’r rhain wedi datblygu i fod yn llwyddiannus iawn ar ôl gwneud eu marc am y tro cyntaf yn Y Selar. Os ydych yn awdur neu grëwr cynnwys newydd, yna rydym yn awyddus iawn i glywed ganddoch chi.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan gyfranwyr o gefndiroedd amrywiol er mwyn ehangu cynrychiolaeth a chydraddoldeb ar ein platfformau. Rydym yn awyddus i gynyddu cynrychiolaeth o ran hil, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, crefydd neu gred, priodas a phartneriaeth sifil, oedran, beichiogrwydd a mamolaeth.

Cysylltwch â ni os ydych yn awyddus i gyfrannu i’r Selar – yselar@live.co.uk

 

(Llun gan cottonbro)