Cynnyrch Newydd 2017

Dyma’r ymgais flynyddol i gasglu rhestr gynhwysfawr o gynnyrch Cymraeg sydd wedi’i ryddhau* dros y flwyddyn! Bydd yr holl gynnyrch ar y rhestr yn gymwys ar gyfer pleidlais Gwobrau’r Selar eleni felly mae’n bwysig ei bod mor gyflawn â phosib.

I fod ar y rhestr mae’n rhaid i’r cynnyrch (boed yn albwm, EP neu sengl) gynnwys o leiaf 50% o ganeuon Cymraeg, a bod wedi ei ryddhau yn ffurfiol*, am y tro cyntaf, ym mlwyddyn galendr 2017.

Os oes unrhyw beth ar goll o’r rhestr, neu unrhyw gynnyrch sy’n sicr yn cael ei ryddhau cyn diwedd 2017 yna byddem yn ddiolchgar iawn petai modd i chi gysylltu i roi gwybod – yselar@live.co.uk

Cynnyrch Newydd 2017

Albyms

Anrheoli – Yws Gwynedd (Recordiau Cosh, Ebrill)

Solomon – Calan (Recordiau Sain, Ebrill)

Briliant…Gwd – Oblong (annibynnol, Mai)

Llais/Voice – Mr Phormula (annibynnol, Mehefin)

Lle Awn Ni Nesa – Patrobas (Rasal, Mehefin)

Toddi – Yr Eira (Recordiau I Ka Ching, Gorffennaf)

Gwalia – Gai Toms (Recordiau Sbensh, Gorffennaf)

Gorwelion – Calfari (annibynnol, Gorffennaf)

Bwncath – Bwncath (Rasal, Awst)

Dal i ‘Redig Dipyn Bach – Bob Delyn a’r Ebillion (Recordiau Sain, Awst)

Llwch – Mei Emrys (Recordiau Cosh, Medi)

5 – Y Niwl (Aderyn Papur, Hydref)

Achw Mêt – Pasta Hull (annibynnol, Tachwedd)

Dyn y Diesel Coch – Welsh Whisperer (Tarw Du, Tachwedd)

Casset – Casset (annibynnol, Rhagfyr)

Peiriant Ateb – Y Cledrau (I Ka Ching, Rhagfyr)

EPs

Ffrwydrad Tawel – Ani Glass (Recordiau Neb, Ebrill)

Torpido – Lastigband (Recordiau Cae Gwyn, Ebrill)

Sws Olaf – Messrs (Neud nid Deud, Ebrill)

Bach – Bethan Mai (Recordiau Blinc, Mai)

Cadno – Cadno (Recordiau JigCal, Mehefin)

Yr Oria – Yr Oria (Blw Print, Mehefin)

Hyll – Hyll (Recordiau JigCal, Gorffennaf)

Ffrwydrad Tawel – Ani Glass [Ail-gymysgiad] (Recordiau Neb, Awst)

Neo Via – Panda Fight (Recordiau Brathu, Awst)

Pyroclastig – Pyroclastig (Rasal, Awst)

Mae’r Nos yn Glos ond Does Dim Ffos Rhwngtha Ni (I Ka Ching, Awst)

Troi – Beth Celyn (Sbrigyn Ymborth, Rhagfyr)

Senglau

Tonnau – Panda Fight (Recordiau Brathu, Ionawr)

Bws Dŵr – Rhodri Brooks (Bubblewrap Records, Chwefror)

Haul – Adwaith (Decidedly Records, Chwefror)

Eniwe – Omaloma (Recordiau I Ka Ching, Chwefror)

Y Gwyfyn – The Gentle Good (Bubblewrap Records, Chwefror)

Taxol – Twinfield (Recordiau Neb, Mawrth)

Terfysg Haf – Tegid Rhys (annibynnol, Mawrth)

Mesur y Dyn – Daniel Lloyd a Mr Pinc

Dawel yw y Dydd – Panda Fight (Recordiau Brathu, Ebrill)

Pam fod y Môr Dal Yna – Tegid Rhys (annibynnol, Ebrill)

Dros y Bont – Yr Eira (Recordiau I Ka Ching, Ebrill)

Arth / Morbid Mind – HMS Morris (annibynnol, Ebrill)

Ta Ta Tata – Geraint Rhys (Glanmor Park Records, Ebrill)

Hiraeth Sy’n Gwmni i Mi – Elin Fflur (Sain, Mai)

Cymorth – Argrph (Recordiau Libertino, Mehefin)

Cadwyni – Serol Serol (I Ka Ching, Mehefin)

Aros o Gwmpas – Omaloma (Recordiau Cae Gwyn, Gorffennaf)

Mae’n Anodd Deffro Un – Los Blancos (Recordiau Libertino, Gorffennaf)

Pobl Gorllewinol Hapus – Brython Shag (Sbensh, Gorffennaf)

Gatsby – Panda Fight (Recordiau Brathu, Gorffennaf)

Dihoeni – Sŵnami (annibynnol, Awst)

Aelwyd – Serol Serol (I Ka Ching, Awst)

Lipstick Coch / FEMME – Adwaith (Recordiau Libertio, Awst)

Llosgi Mi / Llawn – Argrph (Recordiau Libertio, Hydref)

Datgysylltu / Chwarter i Dr – Los Blancos (Recordiau Libertio, Tachwedd)

* Mae diffinio ‘rhyddhau yn ffurfiol’ yn fwy fwy heriol yn yr oes ddigidol, yn enwedig wrth i fwy o artistiaid ‘ryddhau’ caneuon yn ddigidol am ddim. Rhaid tynnu llinell yn rhywle, ac yn ein tyb ni mae gwahaniaeth rhwng ‘ffrydio’ (streamio) a ‘rhyddhau’ cân i rywun eich pherchen. Felly, ein diffiniad ni o ’sengl’ ydy cân, sy’n amlwg ddim yn demo, sydd wedi ei rhyddhau ar unrhyw fformat boe am bris neu am ddim y gall rhywun ei pherchen yn llawn. Er enghraifft, os yw cân yn cael ei rhyddhau am ddim ar wefan fel Soundcloud, rhaid bod modd i rywun allu ei lawr lwytho i’w peiriant/dyfais, yn hytrach na dim ond gwrando arni ar-lein.