Lansio Gwobrau’r Selar 2016

Os ydach chi wedi cael cip rhwng cloriau rhifyn newydd Y Selar fe fyddwch chi’n gwybod ein bod ni wedi lansio proses bleidleisio’r gwobrau erbyn hyn.

Rydan ni eisoes wedi datgelu bod y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Aberystwyth unwaith eto, a hynny ar benwythnos 17-18 Chwefror 2017. Undeb y Myfyrwyr fydd y lleoliad am y drydedd flwyddyn yn olynol, ond mae’r digwyddiad yn tyfu eto a bydd gweithgareddau mewn lleoliadau eraill yn Aber dros y penwythnos.

Barn y darllenwyr

Mae’n bwysig bod Gwobrau’r Selar yn adlewyrchu eich barn chi, y gynulleidfa a darllenwyr Y Selar, gymaint â phosib ac rydan ni am weld cymaint â phosib o bobl yn pleidleisio dros bob un categori. Dyna pam fod Panel Gwobrau’r Selar yn llunio rhestr hir ar gyfer y categorïau gan wneud yn siŵr mai dim ond pethau sy’n gymwys sydd ar y rhestrau, a sicrhau nad oes unrhyw bleidleisiau’n cael eu gwastraffu.

Gallwch ddarllen mwy am ganllawiau Gwobrau’r Selar.

Ond cyn llunio’r rhestrau hir, mae cyfle i chi enwebu enwau ar gyfer pob categori – gwnewch hynny erbyn 2 Rhagfyr i wneud yn siŵr bod Panel Gwobrau’r Selar yn ystyried pawb a phopeth sy’n gymwys. Gallwch wneud hynny trwy yrru enwebiadau i – gwobrau-selar@outlook.com. Mae rhestr y categorïau isod.

Bydd y bleidlais gyhoeddus yn agor ar 10 Rhagfyr ac yn cau ar 8 Ionawr.

Cyfle i fod ar Banel Gwobrau’r Selar

Bydd 10 o bobl ar Banel Gwobrau’r Selar, a fydd yn gyfrifol am lunio rhestrau hir y gwobrau. Bydd 5 o’r panel yn gyfranwyr rheolaidd i’r Selar, a 5 yn ddarllenwyr selog o’r cylchgrawn – ac mae cyfle i chi fod yn un o’r 5 darllenwr lwcus!

Os hoffech chi’r cyfle i fod ar Banel Gwobrau’r Selar yna anfonwch nodyn e-bost at gwobrau-selar@outlook.com erbyn 2 Rhagfyr gyda ‘Panel Gwobrau’r Selar’ fel pwnc i’r neges, a brawddeg yn egluro pam yr hoffech fod ar y panel.

Y Categorïau

 • Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg)
 • Cân Orau (Noddir gan Ochr 1)
 • Hyrwyddwr/wyr Gorau (Noddir gan Radio Cymru)
 • Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa)
 • Cyflwynydd Gorau (Noddir gan Heno)
 • Artist unigol Gorau (Noddir gan Rondo)
 • Band neu artist newydd Gorau (Noddir gan Gorwelion)
 • Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Stiwdio Gefn)
 • Band Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth)
 • Record Hir Orau (Noddir gan Rownd a Rownd)
 • Offerynnwr Gorau (Noddir gan Goleg Ceredigion)
 • Fideo cerddoriaeth gorau (Noddir gan S4C)

Rhaid i’r holl enwebiadau cynnyrch fod wedi eu rhyddhau ym mlwyddyn galendr 2016 i fod yn gymwys, a rhaid i’r digwyddiad byw fod wedi digwydd yn 2016. Mae canllawiau llawn y gwobrau ar www.y-selar.com

Enillwyr 2015

Record Fer Orau – Nôl ac Ymlaen – Calfari

Cân Orau – Trwmgwsg – Sŵnami

Gwaith Celf Gorau – Sŵnami – Sŵnami

Hyrwyddwyr Gorau – Maes B

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau – Huw Stephens a Lisa Gwilym

Artist Unigol Gorau – Yws Gwynedd

Digwyddiad Byw Gorau – Maes B, Eisteddfod Meifod

Fideo Cerddoriaeth Gorau – Sebona Fi – Yws Gwynedd

Record Hir Orau – Sŵnami – Sŵnami

Band neu Artist Newydd Gorau – Band Pres Llareggub

Band Gorau – Sŵnami

Offerynnwr Gorau – Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana / Plu)

Cyfraniad Arbennig – Datblygu