Cyhoeddi ymgeiswyr llwyddiannus Cronfa Nawdd Eos 

Mae cronfa nawdd Eos wedi cyhoeddi pa artistiaid sydd wedi bod yn llwyddiannus gydag eu ceisiadau am nawdd o’r gronfa eleni

Mae’r gronfa gerddoriaeth yn cael ei rhedeg gan yr asiantaeth hawliau darlledu, Eos, ac yn cefnogi cynlluniau fydd yn ysbrydoli cerddorion, cyfansoddwyr, artistiaid, hyrwyddwyr, trefnwyr a chynhyrchwyr o bob rhan o Gymru i gyfrannu i’r diwydiant cerdd.

Yn gynharach yn y flwyddyn roedd galwad agored am geisiadau am hyd at £1,000 (hyd at 70% o gyfanswm y costau) i gefnogi gweithgaredd yn ystod y 12 mis nesaf.

Mae’r ceisiadau buddugol eleni’n cynnwys yr artistiaid Angharad Jenkins, Gareth Bonello, Gwenno Morgan, Melin Melyn, Morgan Elwy, Pelydron a Ffenest

“Mae’n gyffrous iawn ein bod ni yma yn Eos yn medru cefnogi’r prosiectau cyffrous yma” meddai Tomos I Jones, Gweinyddwr Eos.  

“Diolch i bawb wnaeth ymgeisio ac i’r panel dewis am eu gwaith.”

Dyma grynodeb o’r holl brosiectau fydd yn cael eu hariannu y tro hwn: 

Angharad JenkinsCyfraniad tuag at recordio albwm newydd.   

Prosiect Coffa Les Morrison – Cyfraniad tuag at brosiect cymunedol gan gynnwys sesiynau recordio gyda cherddorion ifanc Dyffryn Ogwen

Gareth Bonello – Cyfraniad tuag at hyrwyddo albwm newydd  

Gwenno Morgan – Cyfraniad tuag at gostau perfformiadau byw

Melin Melyn – Cyfraniad tuag at gynhyrchu albwm

Morgan Elwy – Cyfraniad tuag at recordio caneuon newydd

Pelydron – Cyfraniad tuag at recordio caneuon newydd

Ffenest – Cyfraniad tuag at recordio caneuon newydd