Elis Derby yn ôl gyda sengl ‘Mwy Fel Ti’

Mae Elis Derby yn ôl gyda’i sengl gyntaf ers y Nadolig. 

‘Mwy Fel Ti’ ydy enw’r trac newydd gan y cerddor dawnus, ac mae allan er label Recordiau Côsh ers dydd Gwener diwethaf, 14 Gorffennaf. 

Mae Elis, sy’n rhannu ei amser rhwng bod yn un o sylfaenwyr y grŵp Ciwb, basydd achlysurol i’r band Achlysurol a’i brosiect unigol, yn un o gerddorion mwyaf cynhyrchiol y sin gerddoriaeth Gymraeg ag yntau wedi rhyddhau dau albwm a chyfres o senglau unigryw ers 2013.

Wedi’i ysbrydoli gan artistiaid fel Mac Demarco, mae Elis yn hoff o recordio mwy neu lai yn fyw, ac yn defnyddio stiwdio Sain fel maes chwarae i arbrofi efo’r ffordd orau o wneud hynny, ’dan lygad craff y cynhyrchydd Ifan Emlyn Jones. 

Mae ‘Mwy Fel Ti’ yn dangos datblygiad yn arddull y cerddor, sydd wedi symud tuag at y gitâr acwstig yn ddiweddar, sydd i weld yn rhoi lle iddo arbrofi efo melodïau a llinellau bas y byddai’r Beatles yn falch ohonyn nhw.

Roedd cyfle cyntaf i glywed  ‘Mwy Fel Ti’ yn cael ei chwarae ar y radio am y tro cyntaf gan Mirain Iwerydd ar BBC Radio Cymru wythnos diwethaf ac mae ar gael ar yr holl lwyfannau digidol arferol bellach.