Cyhoeddi rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2024

Gyda llai na mis i fynd nes i’r Brifwyl ymweld â Rhondda Cynon Taf, mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni.

Bwriad y wobr, a drefnir ar y cyd gyda BBC Radio Cymru, yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae’r wobr yn dathlu’i phen blwydd yn ddeg oed eleni ar ôl cael ei dyfarnu am y tro cyntaf yn Eisteddfod Llanelli 2024.

Bu panel o feirniaid sy’n rhan o’r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff gynnyrch, gan bleidleisio am eu ffefrynnau ar ddiwedd y broses.  Y beirniaid eleni oedd Gruffudd Jones, Tomos Jones, Gwenno Morgan, Keziah O’ Hare, Mared Thomas ac Owain Williams.

Bydd enw yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar lwyfan y Pafiliwn, am 15:00, ar ddydd Gwener 9 Awst. 

Yr albyms a ddaeth i’r brig y tro hwn yw:

  •   Amrwd – Angharad Jenkins a Patrick Rimes
  •   Bolmynydd – Pys Melyn
  •   Caneuon Tyn yr Hendy – Meinir Gwilym
  •   Dim dwywaith – Mellt
  •   Galargan – The Gentle Good
  •   Llond Llaw – Los Blancos
  •   Mynd â’r tŷ am dro – Cowbois Rhos Botwnnog
  •   Sŵn o’r stafell arall – Hyll
  •   Swrealaeth – M-Digidol
  •   Ti ar dy ora’ pan ti’n canu – Gwilym

Gadael Ymateb