Sengl ddwbl newydd Elfed Saunders Jones

Mae’r cymeriad cerddorol dychmygol, Elfed Saunders Jones, wedi rhyddhau sengl ddwbl ddiweddaraf. 

‘Ddowch chi Efo Ni?’ a ‘Llong Ofod’ ydy enw’r ddau drac newydd gan y cerddor a chynhyrchydd ffuglenol, ac mae allan ar label Klep Dim Trep. 

Gadewch i leisiau persain Mefus a Mafon (Siwan Morris a Siân Wyn, gynt o Saron) eich tywys ar daith drwy’r cosmos i rywle llawer gwell na’r hen fyd hwn. 

Ac wedi ichi gyrraedd pen draw’r bydysawd wrth wrando ar ‘Y Llong Ofod’, beth am droi i’r ochr arall, a rhoi tro ar ‘Ddowch Chi Efo Ni?’, lle mae Hedd (Wyn Wirion) yn ymuno â’r criw i ganu arwyddgan y Credwyr.

Os ydy hyn oll yn swnio braidd yn estron i chi, na phoener – mae eglurhad ar y ffordd yn y frawddeg nesaf. 

Blas yw’r caneuon hyn o opera roc ddiweddaraf Elfed, ‘Cofiwch Roswell’ – stori sy’n cychwyn yn Aberystwyth ar ddiwedd y 60au. Mae myfyrwyr y coleg wedi bod yn diflannu un ar ôl y llall, a neb yn gwybod pam. Wrth i’r newyddiadurwr ifanc Geraint Jenkins (Iwan Huws, Cowbois Rhos Botwnnog) geisio cyrraedd gwraidd y stori, buan y daw i sylweddoli y bydd y llwybr yn ei arwain i rywle rhyfeddach nag y gallai byth fod wedi’i ddychmygu…

‘Cofiwch Roswell’ ydy enw’r albwm llawn a bydd allan ar y llwyfannau digidol arferol ar hirddydd haf, sef 21 Mehefin. Bydd yr albwm a sioe ar gael i’w rhag-archebu yn ddigidol neu ar gasét gwyrdd nifer cyfyngedig o safle Bandcamp Klep Dim Trep. 

Dyma ‘Ddowch Chi Efo Ni?’: