Steddfod Rhondda Cynon Taf – cyhoeddi manylion Gigs Cymdeithas yr Iaith

Wrth i’r Brifwyl agosáu, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgelu manylion eu gigs nos yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf eleni, gan gynnwys y lleoliad a nifer o’r prif artistiaid fydd yn perfformio. 

Bydd Cowbois Rhos Botwnnog, HMS Morris a Pedair ymysg rhai o’r prif enwau fydd yn chwarae yn gigs Cymdeithas yr Iaith ym Mhontypridd yn ystod wythnos gyntaf mis Awst eleni.

Cyhoeddwyd y manylion gan Dylan Jenkins, trefnydd gigs Cymdeithas yr Iaith eleni,  ar raglen Huw Stephens ar Radio Cymru nos Iau diwethaf, 20 Mehefin.

Bydd y gigs yn cael eu cynnal yng Nghlwb Rygbi Pontypridd, Heol Sardis, sydd hanner milltir o Faes yr Eisteddfod a hanner milltir o’r orsaf reilffordd, gyda digwyddiad pob nos o ddydd Sadwrn cyntaf yr Eisteddfod hyd nes y dydd Sadwrn olaf.

“Dwi’n hynod gyffrous i gyhoeddi artistiaid cyntaf lein-yp Gigs Cymdeithas eleni” meddai Dylan Jenkins. 

“Dwi’n siŵr y bydd yn wythnos anhygoel o gerddoriaeth amrywiol, gyda rhywbeth i bawb. Dy’n ni’n falch iawn i allu rhoi llwyfan i fandiau ifanc, artistiaid profiadol ac ambell i enw mawr iawn. 

“Dy’n ni wedi gweithio’n agos gyda thîm o wirfoddolwyr o’r ardal, a gyda Chlwb Rygbi Pontypridd, i sicrhau fod wythnos anhygoel o gerddoriaeth Cymraeg o’n blaenau fydd yn cyfrannu at brofiad yr Eisteddfod yn ogystal a rhoi hwb i’r gymuned yn lleol a’r clwb”.

Yn agor yr wythnos bydd noson gydag artistiaid Prosiect Forte, prosiect gyda’i wreiddiau yn Rhondda Cynon Taf, ac sy’n rhoi cyfleoedd i artistiaid newydd ar ddechrau eu gyrfaoedd. Bydd y noson yn arddangos artistiaid hen a newydd y prosiect, gan gynnwys Mali Hâf, skylrk. a Francis Rees.

Yn ogystal â’r gerddoriaeth, bydd Bragdy’r Beirdd yn dychwelyd, gan addo noson llawn hwyl a digrifwch dan arweiniad Ifor ap Glyn, a thros 20 o feirdd, ar nos Fawrth 6 Awst.

I gloi’r wythnos, bydd Gareth Potter (Tŷ Gwydr, Traddodiad Ofnus) yn atgyfodi ei barti dawns enwog ef a Mark Lugg o’r 1990au, ‘REU’, fel teyrnged i’r diweddar Emyr Glyn Williams, Ankst. Bydd £5 o werthiant bob tocyn ar gyfer y noson honno yn mynd at elusen. Bydd y noson hefyd yn croesawu DJs blaengar i’r llwyfan, fel Cian Ciaran (Das Koolies, Super Furry Animals), System Sain Tŷ Gwydr, ac yr artistiaid electronig Ffrancon a Keyala.

I ddathlu’r lansiad, bydd nifer cyfyngedig o docynnau wythnos ar gael am gyfnod byr ar wefan Cymdeithas, a rheiny’n rhoi mynediad i’r wyth noson eleni.

Lein-yp noswithiau Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith

Nos Sadwrn 3 Awst
Forte yn cyflwyno
Eadyth
Mali Hâf
skylrk
Francis Rees

Nos Sul 4 Awst
Cowbois Rhos Botwnnog
Mellt
Gillie

Nos Lun 5 Awst
Sybs
Y Dail
Dadleoli
Taran

Nos Fawrth 6 Awst
Bragdy’r Beirdd    

Nos Fercher 7 Awst  
Pedair
Gareth Bonello
Mari Mathias

Nos Iau 8 Awst
HMS Morris
Breichiau Hir
Ynys

Nos Wener 9 Awst
Rogue Jones
Pys Melyn
Crinc

Nos Sadwrn 10 Awst
REU yn cyflwyno
Das Koolies DJ
Ty Gwydr DJ

 

Gadael Ymateb