Lein-yp llawn gigs Steddfod CyI

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi rhyddhau lein-yp llawn eu gigs yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli eleni.

Bydd y Gymdeithas yn defnyddio 3 lleoliad yn nhref Llanelli ar gyfer eu gigs yn ystod yr wythnos sef y Thomas Arms, Clwb Rygbi Ffwrnes a’r Kilkenny Cat.

Ymysg yr enwau fydd yn hedleinio yn ystod yr wythnos mae Meic Stevens, Steve Eaves, Ail Symudiad, Candelas, Gwenno, Mattoidz, Bob Delyn a’r Ebillion a Brython Shag.

Mae ymddangosiad arbennig gan y grŵp chwedlonol o Abertawe, Crys, yng Nghlwb Rygbi Ffwrnes ar y nos Lun ac mae llu o artistiaid eraill yn llenwi arlwy y nosweithiau.

Mae poster a manylion llawn y gigs i’w gweld yma.