Breichiau Hir yn rhyddhau eu fersiwn o gân Bryn Fôn

Breichiau Hir yn gwneud cyfyr o un o ganeuon Bryn Fôn? Does bosib?

Rhaid cyfaddef bod y newyddion yn codi ael…nes i chi glywed canlyniad gwaith addasu’r grŵp o Gaerdydd ar anthem seren pop mwyaf Cymru – #tiiiiwn.

Dydd Gwener yma, 13 Tachwedd, bydd fersiwn Breichiau Hir o ‘Y Bardd o Montreal’ yn cael ei rhyddhau swyddogol ar label Recordiau Libertino.

Steff Dafydd - Breichiau Hir (Gwobrau'r Selar Chwefror 2019)Roedd disgwyl i Breichiau Hir ryddhau eu halbwm cyntaf yn ystod 2020, ond maent wedi penderfynu oedi hwnnw nes 2021 bellach o ganlyniad i’r pandemig.

Yn hytrach na hynny, maent wedi mynd ati i recordio fersiwn cyfyr annisgwyl o un o ganeuon enwocaf Bryn Fôn, ac wrth wneud hynny’n archwilio’r arddwysedd tywyll ac egni sy’n rhedeg trwy’r gân wreiddiol.

“Fi’n cofio fi a Rhys yn gwylio Bryn Fôn mewn rhyw Maes B a nath e’ agor gyda’r gân yma” eglura Steffan Dafydd, prif ganwr Breichiau Hir.

“Odd e’n agoriad tywyll ag intense. Ni wedi bod yn jocian am neud cover o’r gân ers peth blynyddoedd. Ma’r ffaith bod y gân am Leonard Cohen yn treat ychwanegol!”

Cadw naws tywyll

O ystyried arddull gerddorol roc trwm cyfarwydd Breichiau Hir, bydd y dewis o cyfyr i’w rhyddhau’n syndod i nifer, ond efallai’n llai o syndod i’r rhai a welodd y grŵp yn perfformio’n fyw yn ystod Eisteddfod Llanrwst llynedd, fel yr eglura Steffan.

“Odde ni wedi bod yn trafod neud cover o’r gân ers blynyddoedd a mi natho ni neud un byw yn Steddfod Llanrwst a natho ni really fwynhau chwarae fe.

“Ni’n hapus iawn gyda be ni wedi neud gyda’r gân a ni’n gobeithio bod ni wedi cadw’r egni intense a naws tywyll y gwreiddiol.

Ac yn sicr mae Breichiau Hir yn gwybod sut i wneud tywyll – maen nhw’n gwneud tywyll yn dda!

Mae Steffan hefyd yn egluro bod tipyn o feddwl i waith celf y sengl hefyd, gyda chyfeiriad cynnil at Leonard Cohen a’i gyfarfyddiad gyda’r gantores Janis Joplin yn y Chelsea Hotel, Efrog Newydd.

“Llun o wely o’r Chelsea Hotel sydd ar y clawr, nod i’r llinell “giving me head on the unmade bed” yn ‘Chelsea Hotel No.2’ gan Leonard Cohen – yr un gân sy’n cael ei gyfeirio at yn y ‘Bardd o Montreal’.”

Mae fersiwn