Pump i’r Penwythnos – 05 Chwefror 2021

Set rithiol: Eädyth, Yn Fyw O’r Ffwrnes – 05/02/21

Lot o sesiynau’n cael eu ffrydio heddiw oherwydd y busnes Dydd Miwsig Cymru ma – gwybodaeth lawnach am hynny yn ein darn yn crynhoi yn gynharach yn yr wythnos.

Mae gormod yn digwydd i ni drafod popeth yn fanwl, felly rydan ni am bigo un sesiwn benodol sef un Eädyth yn y diweddaraf o’r gyfres gigs ‘Yn Fyw o’r Ffwrnes’ sy’n cael eu cynnal gan Theatr y Ffwrnes yn Llanelli.

Mae Eädyth wedi cael blwyddyn anhygoel, ac mae’n debyg ei bod wir wedi mwynhau recordio’r perfformiad ar lwyfan y Ffwrnes felly gwerth tiwnio mewn i sianel YouTube Theatrau Sir Gâr neu dudalen Facebook Theatr y Ffwrnes am 16:00.

Bydd cyfle cyntaf hefyd i glywed ei sengl newydd ‘Breuddwydio’ fel rhan o’r set.

Dyma ragflas:

 

Cân:  ‘Plu’r Gweunydd’ gan Glain Rhys

Mae sengl newydd Glain Rhys, ‘Plu’r Gweunydd’, allan heddiw!

Ac i gyd-fynd â’r sengl roedd cyfle cyntaf i weld y fideo arbennig sydd wedi’i gynhyrchu gan gwmni Amcan ar wefan Y Selar bore ma.

Dyma gynnyrch cyntaf Glain ers rhyddhau ei halbwm cyntaf Atgof Prin yn 2018, ac yn ôl y gantores daeth cyfnod heriol o fethu cyfansoddi ar ôl hynny. Ond, diolch byth, mae Glain yn ei hôl gyda chaneuon a sŵn newydd ynghyd â’r addewid o albwm arall erbyn yr haf, gyda chwpl o senglau eraill cyn hynny.

Mae ‘Plu’r Gweunydd’ wedi ei hysbrydoli gan yr ardal o gwmpas magwrfa Glain ym Mhenllyn. Blodyn ydi plu’r gweunydd sydd ond yn tyfu mewn mannau garw, ond mae’n flodyn hardd er gwaethaf yr amgylchiadau. Mae’r gân yn trafod y cysur o ddod adre a gweld fod pethau yn dal i fod yr un fath, ac yr un mor wydn yn y bôn â’r blodyn bach gwyn.

Mae dylanwadu newydd Glain yn cynnwys Billie Eillish, Greta Isaac, Orla Gartland a Phoebe Bridgers.

Dyma’r fid:

 

 

Record: Albyms Noddfa

Yn bennaf am resymau sydd ddim oll i wneud â cherddoriaeth, mae label Recordiau Noddfa wedi llwyddo i gael cryn dipyn o sylw dros yr wythnos ddiwethaf!

 

A pham lai na manteisio ar enwogrwydd newydd y sylfaenydd, Llŷr Alun, er mwyn hyrwyddo cynnyrch y label.

Bu tipyn o fynd ar grysau T Crinc dros y dyddiau diwethaf, gyda chyfran o’r gwerthiant yn mynd i achos da Banc Bwyd Arfon a heddiw, gan ei bod hi’n ddydd Gwener Bandcamp, mae cynnig arbennig ar CDs y label wrth brynu ar y llwyfan cerddoriaeth hwnnw.

Os nad ydach chi’n gyfarwydd ag ôl-gatalog Noddfa…wel, fe ddylech chi fod! Mae artistiaid y label yn cynnwys Pasta Hull, 3 Hwr Doeth, G/Murph a JacDa Trippa. Ac mae modd manteisio ar y cynnig arbennig heddiw i archebu copïau CD o albyms rhain i gyd am ddim ond £5 – bargen!

Dylai dau albwm y symudiad hip hop anhygoel, 3 Hwr Doeth, fod ar frig eich rhestr – llwyth o ganeuon crafog a bîts TEW.

Go brin fod angen cyflwyniad ar Pasta Hull, a’r ddau albwm eiconig sydd wedi’u rhyddhau ganddyn nhw hyd yma – Achw Met a Chawn Beanz.

Ond mae hefyd yn werth rhoi gwrandawiad i Pob G*nt A’i G, albwm G/Murph a Kim Ching Hon gan y rapiwr ffraeth JacDa Trippa.

Albyms i gyd ar safle Bandcamp Recordiau Noddfa.

Dyma’r anhygoel ‘Ma Nain Fi’n Well na Nain Chdi’ gan 3 Hwr Doeth:

  

Artist: Morgan Elwy

Bydd Morgan Elwy yn enw cyfarwydd i rai, ac yn wyneb a llais cyfarwydd i nifer ond mae’n rhyddhau ei sengl unigol gyntaf heddiw.

Mae Morgan yn fwyaf adnabyddus fel basydd a chanwr gyda’r band roc o Ddyffryn Clwyd, Trŵbz, ond wedi penderfynu mentro ar ben ei hun gyda sŵn gwahanol iawn i’w fand.

‘Aur Du a Gwyn’ ydy enw’r sengl gyntaf, a gellir dweud bod y prosiect yn un o ganlyniadau’r pandemig wrth i Morgan fynd ati i weithio ar ei gynnyrch unigol yn ystod haf rhyfedd 2020.

Mae sŵn y gerddoriaeth yn adlais o gerddoriaeth reggae yn bennaf gydag agweddau o bop seicadelig Cymraeg. Ymhlith ei ddylanwadau mae Morgan yn rhestru enwau Geraint Jarman, Gruff Rhys, Neil Young, Chronixx, Meic Stevens, Gregory Isaccs, Colarama a Bob Marley.

Recordiwyd ‘Aur Du a Gwyn’ yng nghartref Morgan ym Mryn Bugad, ac mae’r sengl yn cael ei rhyddhau ar label Bryn Rock.

Yn ôl Morgan mae’r gân yn “cario neges o heddwch a brawdgarwch mewn cymdeithas anghyfiawn.”

Roedd Morgan yn y newyddion am resymau eraill yn ddiweddar hefyd wrth iddo gael llawdriniaeth i roi aren i’w chwaer, Mali. Gwaith da Morgan.

Mae fideo i gyd-fynd â’r sengl a hwnnw i’w weld ar sianel YouTube Bryn Rock…neu cliciwch y botwm ‘chwarae’ isod!

 

Un Peth Arall: Cyhoeddiadau Gwobrau’r Selar

Wel, mae pethau bach yn wahanol eleni ond rydan ni ar fin cyrraedd uchafbwynt Gwobrau’r Selar!

Ni fydd digwyddiad mawr i ddathlu llwyddiant ein hartistiaid eleni, ond yn hytrach na hynny bydd wythnos o ddathliadau ar BBC Radio Cymru wythnos nesaf, 8-12 Chwefror.

Dros yr wythnos ddiwethaf mae rhestrau 3 Uchaf y naw categori roeddech chi wedi bod yn pleidleisio drostyn nhw wedi eu cyhoeddi ar raglenni Radio Cymru. Nawr y cyfan sydd ar ôl ydy datgelu pwy sydd wedi dod i frig y bleidlais, ac mae’r cyhoeddiadau hynny’n cael eu gwneud ar draws rhaglenni amrywiol Radio Cymru wythnos nesaf.

Bydd y cyfan yn cael ei lansio ar raglen Aled Hughes bore dydd Llun, gan gynnwys cyhoeddi enillydd un o’r categorïau! Tiwniwch mewn.

Dyma’r rhestrau 3 Uchaf yn llawn:

 

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa)

Cofi 19

3 – Elis Derby

Preseb o Ias – Breichiau Hir

 

Artist Unigol 

Elis Derby

Mared

Ani Glas

 

Band neu Artist Newydd (Noddir gan Gorwelion)

Mêl

Y Dail

Malan

 

Cân Orau (Noddir gan PRS for Music)

Pob Nos – Yr Eira

Hel Sibrydion – Lewys

Pontydd – Mared

 

Record Fer Orau 

Ynys Araul – Ani Glass

Dim ond Dieithryn – Lisa Pedrick

Pastille – HMS Morris

 

Seren y Sin

Mared

Sarah Wynn Griffiths

Osian Huw Williams

 

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan S4C)

Mirores – Ani Glass

Piper Malibu – Papur Wal

Dos yn Dy Flaen – Bwncath

 

Record Hir Orau (Noddir gan Rownd a Rownd)

Rhywbryd yn Rhywle – Lewys

Bwncath II – Bwncath

Map Meddwl – Yr Eira

 

Band Gorau 

Lewys

Yr Eira

Bwncath