Rhyddhau ail sengl Kathod

Mae’r grŵp Kathod wedi dod ynghyd i ryddhau ail sengl y prosiect sydd allan ers dydd Gwener diwethaf, 20 Awst.

‘Gwenyn’ ydy enw’r trac newydd sy’n ddilyniant i sengl gyntaf Kathod, ‘Syniad o Amser’, a ryddhawyd ym mis Rhagfyr 2020.

Mae Kathod yn grŵp unigryw yn yr ystyr bod y lein-yp aelodaeth yn ‘ddi-ddiffiniad’ i ddefnyddio eu disgrifiad eu hunain. Hynny ydy bod yr aelodau’n newid yn gyson wrth weithio ar ganeuon newydd.

Tegwen Bruce-Deans- Kath newydd

Y tro hwn, yr artistiaid sy’n rhan o’r sengl newydd ydy Bethan Mai (Rogue Jones), Catrin Morris, Gwenno Morgan, Heledd Watkins (HMS Morris) a Tegwen Bruce-Deans.

Un blaguryn ar y tro…

Mae ‘Gwenyn’ yn cyfuno alawon pop breuddwydiol â chyfeiliant jazz dros guriadau electronig, gan dynnu doniau cerddorol pob un o’r artistiaid hyn ynghyd i greu echdoriad creadigol eclectig.

Dyma gân sydd yr un mor debygol o wneud i chi i arnofio’n ddi-bryder trwy’r bydysawd, ag y mae hi i’ch arwain i’r chwyldro a’ch paratoi i newid y byd, un blaguryn ar y tro.

Ysbrydolwyd y trac gan ddarn o farddoniaeth gan Tegwen Bruce-Deans.

Mae ‘Gwenyn’ yn ddilyniant i ‘Syniad o Amser’, a welodd y cerddor a’r cynhyrchydd Ani Glass yn cymysgu creadigaeth Bethan Mai a Heledd Watkins.

Mae’r trac allan yn ddigidol nawr ar safle Bandcamp Kathod.

Prif lun: Catrin Morris