‘Cân i ffarwelio’ gan Geraint Rhys

Bydd Geraint Rhys yn rhyddhau ei sengl Gymraeg ddiweddaraf ddydd Gwener yma, 15 Ebrill.

‘Cyn I Ti Adael’ ydy enw’r trac newydd  egnïol, gwerin-pync gan y cerddor cynhyrchiol o Abertawe. 

Mae Geraint yn gyfarwydd fel un sy’n amrywio tipyn ar ei arddulliau cerddorol, ac mae’r sengl ddiweddaraf yn dechrau gyda chyflymder sy’n parhau trwy’r gân, wrth i Geraint gyfuno’r sain ffidil werin draddodiadol Gymreig gyda gitarau pync-roc. 

Mae’n gân sy’n dod â dwyster angerddol, ynghyd ag adrodd stori fyfyriol am ryfeddod bywyd a’r bobl sy’n ei wneud yn arbennig. 

Gobaith Geraint ydy fod y gan egnïol yma’n gwneud pobl yn hapus, ac yn barod i ddawnsio a chanu. 

“Dyma gân i ffarwelio” meddai Geraint am ‘Cyn i Ti Adael’.  

“Mae’n gân i yfed a gweiddi iechyd da. Mae’n gân am derfyniadau a dechreuadau newydd. Mae’n gerddoriaeth i ddawnsio i, sy’n llawn egni sy’n adlewyrchu’r holl hwyliau a’r anfanteision o fywyd.

“Pan fydd pobl yn clywed ‘Cyn i Ti Adael’ dwi eisiau iddyn nhw godi gwydraid i atgofion a chanu’n uchel.” 

Dyma flas bach o’r trac newydd mae Geraint wedi rhannu ar Twitter: