Taith hydref HMS Morris

Mae HMS Morris wedi cyhoeddi manylion taith hyrwyddo eu halbwm newydd ‘Dollar Lizard Money Zombie’.

Bydd albwm diweddaraf y band yn cael ei ryddhau ar 15 Medi, a bydd y gyfres o gigs hyrwyddo’n digwydd yn ystod misoedd Hydref a Thachwedd.

Bydd y daith yn gweld HMS Morris yn perfformio yn Aberteifi, Blaenau Ffestiniog, Caerdydd ac Abertawe yng Nghymru, ynghyd ag yn Llundain, Bryste, Rhydychen a Chaer yn Lloegr. Mae tocynnau mwyafrif y gigs (ar wahân i Aberteifi a Chaer) bellach ar werth. 

Dyddiadau llawn y daith: 

14 Hydref – Y Selar, Aberteifi

18 Hydref – Ivy House, Peckham, Llundain

19 Hydref – Crofter’s Right, Bryste

20 Hydref – Common Ground Cafe, Rhydychen

27 Hydref – Cell B, Blaenau Ffestiniog

3 Tachwedd – Elysium Gallery and Bar, Abertawe

10 Tachwedd – Clwb Ifor Bach, Caerdydd

17 Tachwedd – Telfords Warehouse, Caer