Candelas

Mae Candelas yn fand o Lanuwchllyn, Gwynedd, sy’n chwarae cerddoriaeth roc. Sefydlwyd y band yn 2009 a rhyddhawyd eu record fer gyntaf yn 2011 dan yr enw Kim Y Syniad. Darllen rhagor…

Gigs a digwyddiadau

Gwener, 22ain Mehefin 2018
Lansiad albwm Candelas: Candelas, Y Cledrau – Neuadd Buddug, Y Bala

Aelodau

Osian Huw Williams (Llais a Gitâr)
Ifan Jones (Gitâr a Llais Cefndir)
Gruffydd Edwards (Gitâr a Llais Cefndir)
Tomos Edwards (Gitâr Fas)
Lewis Williams (Drymiau)

Discograffi

Kim Y Syniad – Medi 2011
Candelas – Awst 2013
Bodoli’n Ddistaw (I Ka Ching) – Rhagfyr 2014
Wyt Ti’n Meiddio Dod i Chwarae? (I Ka Ching) – Mehefin 2018

Rhestr fer Cân Orau

Un o wobrau mwyaf diddordol a chystadleuol Gwobrau’r Selar bob tro ydy honno am y gân orau. Dyma’r dair diwn ddaeth i frig y bleidlais gyhoeddus eleni: ‘Catalunya’ – Gwilym Rebel – Mellt Ddoe, Heddiw a ‘Fory – Candelas Bydd enillydd y categori’n cael ei gyhoeddi yng Ngwobrau’r Selar ar benwythnos 15-16 Chwefror.

Rhyddhau albwm Candelas yn ddigidol

Mae albwm diweddaraf Candelas, Wyt Ti’n Meiddio Dod i Chwarae?, bellach wedi’i ryddhau’n ddigidol. Rhyddhawyd yr albwm ar ffurf caled ar 22 Mehefin, a cyn hynny roedd modd rhag-archebu nifer cyfyngedig o becynnau arbennig o’r albwm oedd yn cynnwys bag tote, set o gardiau post a bathodyn, gyda gwaith celf trawiadol Angie Jay.