‘Gwenwyn’ yn croesi 3m ffrwd

Mae stori lwyddiant Alffa yn parhau sengl, ac mae’r ddeuawd o Lanrug wedi creu hanes unwaith eto wythnos diwethath.

Y gamp ddiweddaraf i’r grŵp ydy gweld ‘Gwenwyn’ yn croesi’r ffigwr o 3 miliwn ffrwd ar Spotify.

Y sengl oedd y gân Gymraeg gyntaf i gael ei ffrydio dros filiwn o weithiau ar Spotify – darn bach o hanes arwyddocaol dros ben.

Cyrhaeddwyd y ffigwr hudol o filiwn ffrwd ar 2 Rhagfyr 2018, ac mae llwyddiant a phoblogrwydd y trac ar Spotify wedi parhau ers hynny wrth iddynt gyrraedd 2 filiwn  ddiwedd mis Ionawr, ac yna groesi 3 miliwn wythnos diwethaf.

Roedd hanes Alffa a’r sengl ‘Gwenwyn’ yn stori newyddion Brydeinig ym mis Rhagfyr, gyda phapur newydd The Guardian ymysg y cyhoeddiadau amlwg i roi sylw i’w llwyddiant.

Ym mis Chwefror, rhyddhawyd sengl arall, ‘Pla’, gan y grŵp ac fe groesodd honno y ffigwr o 1,000,000 ffrwd ym mis Gorffennaf.

Yr wythnos hon mae’r grŵp wedi cyhoeddi dyddiad rhyddhau eu halbwm cyntaf hefyd, a gallwn edrych ymlaen at glywed y record hir ar 29 Tachwedd.

Llun: Alffa yn derbyn eu ‘gwobr platinum’ am gyrraedd miliwn ffrwd yng Ngwobrau’r Selar fis Chwefror.