Oriel luniau enillwyr Gwobrau’r Selar

Roedd dathliad Gwobrau’r Selar bach yn wahanol i’r arfer eleni, ond cafwyd wythnos gofiadwy wrth i ni gyhoeddi’r enillwyr ar raglenni amrywiol Radio Cymru ddechrau mis Chwefror.

Doedd dim modd i ni gyflwyno’r gwobrau yn y cnawd chwaith wrth gwrs, felly dros yr wythnosau diwethaf mae corachod gweithgar Y Selar wedi bod yn brysur yn dosbarthu’r gweithiau celf sydd wedi eu creu gan yr artist Owain Sparnon eleni i’r holl enillwyr.

O’r diwedd, mae bron* pawb wedi derbyn eu gwobrau, ac wedi rhannu lluniau gyda’r Selar…a rŵan rydan ni’n rhannu rhain gyda chi!

(*rydan ni’n dal i drio tracio Carl Tango lawr i roi’r wobr Gwaith Celf Gorau iddo fo)

Dyma galeri lluniau enillwyr Gwobrau’r Selar:

 

Dyma restr lawn enillwyr Gwobrau’r Selar 2020 eto i’ch hatgoffa:

Seren y Sin: Mared Williams

Gwaith Celf (Noddir gan Y Lolfa): Cofi 19 (gan Carl Tango)

Band neu Artist Newydd (Noddir gan Gorwelion): Malan

Artist Unigol Gorau: Mared

Cân Orau (Noddir gan PRS for Music): ‘Hel Sibrydion’ – Lewys

Gwobr 2020 (Noddir gan Heno): Eädyth

Record Fer: Dim ond Dieithryn – Lisa Pedrick

Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Brifysgol y Drindod Dewi-Sant): Gwenno

Fideo Gorau (Noddir gan S4C): Dos yn Dy Flaen – Bwncath

Band Gorau: Bwncath

Record Hir Orau (noddir gan Rownd a Rownd): Bwncath II – Bwncath