Fideo sengl Nadolig Hyll ar Lŵp

Mae fideo ar gyfer sengl ddiweddaraf y grŵp Hyll wedi’i gyhoeddi ar lwyfannau digidol Lŵp, S4C. Sengl Nadolig o’r enw ‘Noson ‘Dolig wrth y Bar’ ydy’r trac diweddaraf i ymddangos gan Hyll, ac mae’n ymuno a’r doreth o senglau Nadolig Cymraeg newydd sydd wedi’u rhyddhau dros y cwpl o wythnosau diwethaf.