Adolygiad: Gig Kizzy Crawford yng Nghorris

Wedi ei gyfareddu gan y perfformiad, dyma adolygiad arbennig gan Nic Ros o gig diweddar Kizzy Crawford yng Nghorris Pwy: Kizzy Crawford Pryd: Nos Sadwrn 3 Rhagfyr Lle: Gwesty a Byncws Braich Goch, Corris, nos Sadwrn 3ydd o Ragfyr 2022 Rhyddid i Bawb Mae’r Nadolig eleni yn heriol i lawer, ond dyma gymuned fechan a’i groesawodd yn rhyfeddol o gynnar gyda noson anhygoel o gerddoriaeth fyw.

Naid at Normalrwydd: Gigs yr Eisteddfod Gudd

Roedd Tegwen Bruce-Deans yn un o’r criw dethol lwcus a lwyddodd i gael tocyn prin ar gyfer Gigs yr Eisteddfod Gudd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 31 Gorffennaf – dyma’i barn ar y profiad… Fel arfer, yr hyn sy’n eich taro yn gyntaf wrth gyrraedd maes yr Eisteddfod Genedlaethol ydy’r sŵn.