Cymryd y Mics o Dderyn Yws

Yn ystod y cyfnod clo mae ail-gymysgu traciau wedi dod yn fwyfwy amlwg. Tegwen Bruce-Deans aeth ati i edrych ar yr esiamplau o hynny yn y Gymraeg… Diau fu shifft dros y blynyddoedd diwethaf yn y sîn cerddorol Cymraeg, wrth i genhedlaeth newydd fynnu camu tu hwnt i sffêr y band byw confensiynol.

Achlysurol ar yr Ale

Mae’r grŵp o ardal Caernarfon, Achlysurol, wedi ryddhau eu sengl diweddaraf ddydd Gwener diwethaf, 15 Mai. ‘(Dafydd) Ale Dydd Sul’ ydy enw’r trac newydd gan y triawd ac mae wedi’i ryddhau gan label JigCal.

‘Ffaelu credu’ – blwyddyn anhygoel Adwaith

Ar ôl blwyddyn lwyddiannus iawn arall i’r triawd o Gaerfyrddin, gohebydd Y Selar, Lois Gwenllian, fu’n sgwrsio gydag Adwaith cyn y Nadolig gan holi beth sydd i ddod nesaf.   Mewn cwta dwy flynedd ers rhyddhau eu sengl gyntaf mae Adwaith wedi cerfio lle iddynt eu hunain yn hanes sin gerddoriaeth Cymru’n barod.