10 Uchaf – Caneuon 2018

Wrth i 2018 ddirwyn i ben, uwch-olygydd Y Selar sy’n ein tywys trwy ei restr blynyddol o hoff ganeuon y deuddeg mis a fu… Wrth edrych yn ôl dwi’n credu y gallwn ystyried 2018 fel carreg filltir bwysig yn hanes cerddoriaeth Gymraeg gyfoes.